Vi hjelper deg

 Vi har kompetanse på blant annet:
 • overvekt/fedme
 • insulinresistens
 • diabetes type 1 og 2
 • svingende blodsukker / lavt blodsukker (reaktiv hypoglykemi)
 • høyt blodtrykk
 • ugunstig kolesterol
 • stoffskiftesykdom
 • fordøyelsesbesvær / irritabel tarm / matintoleranse
 • muskel-og leddsykdommer (fibromyalgi, artrose, leddgikt m.m.)
 • polycystisk ovariesyndrom, ufrivillig barnløshet
 • migrene
 • hudproblemer (psoriasis, eksem, akne m.m.)
 • energitap / kronisk utmattelsessyndrom (ME)
 • ulike mangeltilstander (vitaminer, mineraler og sporstoffer)
 • m.m.
Du trenger ikke ha en sykdom for å komme til oss! Hos legen kan du få en grundig vurdering av din helsetilstand. Vi kan også hjelpe deg med profesjonelle råd for hvordan du skal legge opp ditt kosthold for å ivareta din helse på best mulig måte. Vi gir individuelle råd basert på din helsetilstand, fysisk aktivitet, preferanser når det gjelder kosthold m.m. Vi bidrar også med råd og veiledning når det gjelder kosttilskudd.

Sykdommer/tilstander

Under følger nærmere beskrivelser av mange av de sykdommene og tilstandene som vi fokuserer på ved vår klinikk. Mange av disse er såkalte livsstilssykdommer.

Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller helseplager et menneske kan få som resultat av sin livsstil. Vanligvis er det kostholdsrelaterte lidelser som knytttes til livsstilssykdommer, som fedme, diabetes og hjerte- karsykdommer.

Livsstil er en betegnelse for måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett gjennom kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til nikotin, alkohol og narkotiske rusmidler. Livsstilen er også avhengig av valg i forhold til døgnrytme, søvn og stressnivå. Livsstil knyttes mot livskvalitet, som kan bli forringet dersom man kommer i ubalanse i levesettet.

Livstilssykdommer blir ofte omtalt som vår tids store helseutfordring. Både folkehelseinstituttet og WHO bruker begrepet epidemi for å beskrive uroen over utviklingen.

Felles for mange av disse tilstandene er en hormonell ubalanse som følge av ugunstig kosthold over tid. Derfor er vårt hovedfokus strukturert individuell kostveiledning slik at den hormonelle balansen gjenopprettes - og din helse gjenvinnes.

Overvekt/fedme
Insulinresistens
Insulinresistens
Type-2 diabetes
Type-2 diabetes
Høyt blodtrykk
Høyt blodtrykk
Ugunstig kolesterol
Ugunstig kolesterol
Metabolsk syndrom
Metabolsk syndrom
Stoffskifte-sykdommer
Stoffskifte-sykdommer
Fordøyelsesplager
Fordøyelsesplager
Muskel- og skjelett-sykdommer
Muskel- og skjelett-sykdommer
Polycystisk ovariesyndrom
Polycystisk ovariesyndrom